top of page

האירוע האסטרונומי הראשון לשנת 2022

לפנות בוקר של יום שני בתאריך 16/5/22 ייתרחש אירוע אסטרונומי שניתן לצפות בו מכדור הארץ ללא צורך בטלסקופים עוצמתיים. נוכל לחזות במו עינינו בצל של כדור הארץ החולף על-פני הירח שלנו.


אני לווין

אילון מסק הוא האלוף הבלתי מעורער בהצבת לווינים במסלול סביב כדור הארץ עד כה שיגרה ספייס-אקס 2,000 לוויינים לחלל, והיא מתכננת לשגר עוד 12 אלף אבל את הלווין הגדול הזה הוא לא שלח הלווין הטבעי של כדור הארץ הוא הירח הוא נקרא גם לְ בָ נָ ה או סהר בעברית, ולונה במינוח המדעי. קוטרו 3,474 קילומטרים, מעט יותר מרבע קוטר כדור הארץ (12,742 קילומטר) אם תביטו לשמים הלילה תראו את הירח במלוא הדרו, פנס עגול המאיר את שמי הלילה.

מסלול הליקוי

מדהים לגלות שהאור שאנו רואים מהירח הוא דווקא אור שמגיע מהשמש. הירח הוא גוף חשוך, חסר אור עצמי. הירח אינו מפיק אור בעצמו, אלא הוא מחזיר את האור המגיע אליו מהשמש. אנו רואים את הירח רק כשהוא מואר על ידי אור חיצוני – אורה של השמש. הלילה נוכל גם להוכיח לעצמנו שהירח מואר על ידי השמש. ב- 16 במאי בשעת בוקר מוקדמת 05:28 נביט אל האופק בכיוון מערב )יש יתרון לגרים בקומות גבוהות( נוכל לחזות בליקוי ירח חלקי - מצב שבו כדור הארץ מטיל צל על הירח. בישראל יימשך הליקוי כרבע שעה עד 5:42תחילת הליקוי בשעה 4:32 לפנות בוקר אך בשלב זה לא נראה דבר. את צל כדור ארץ נתחיל לראות בשעה 5:27 שיא הליקוי, שאנחנו נוכל לראות, יתרחש בשעה 5:38 לאחרמכן 5:

42 הירח שוקע ונעלם. את המשך הליקוי יוכלו לראות מ

דינות רבות בהם שורר עדין לילה.


כל ארוע הליקוי עורך למעלה מ 5 שעות אנחנו נוכל לראות רק כשעה. המשך הליקוי לפי הזמנים בישראלאיך מתרחש הליקוי

אם נדמה את השמש לפנס ואת הירח לצלחת, הליקוי מתרחש כאשר נעמיד עצם גדול, שיעמוד בין הפנס לצלחת. העצם יסתיר את האור ויטיל צל על הצלחת. בשולי הצל נראה אזור של צל חלקי, אליו מצליחות להגיע רק מעט מקרני האור, ובלבו של הצל ישרור אזור הצל המלא, אליו לא מגיעות קרני האור כלל. מצב כזה מתרחש כאשר כדור הארץ נמצא בין השמש והירח. עם תחילת הליקוי, מתחיל כדור הארץ להסתיר את אור השמש מהירח, ומטיל צל עגול ענק העובר לאיטו על פני הירח.