מבחנות

מבחנות זכוכית

מבחנות פלסטיק

מתקן מבחנה אדום, מבחנות פלסטיק

מתקן מבחנה שקוף, מבחנות 10-15 מ"ל

ארלנמייר

ארלנמייר זכוכית 500 מ"ל

ארלנמייר זכוכית 50-1000 מ"ל

ארלנמייר, אביק זכוכית

ארלנמייר פלסטיק 50- 1000מ"ל

אביק זכוכית 250-500 מ"ל

כוס כימית

כוס כימית 100-1000 מ"ל

כוסות כימיים פלסטיק 50- 1000 מ"ל

כוס כימית פלסטיק 500 מ"ל

כוס כימית זכוכית 1000 מ"ל

כוס כימית זכוכית 250 מ"ל

משורות

משורה זכוכית 250-500 מ"ל

משורה זכוכית 1000 מ"ל

משורה פלסטיק 10-1000 מ"ל

משורה פלסטיק 25 מ"ל

משורה פלסטיק 10-1000 מ"ל

אביזרים שונים

זכוכית מגדלת מגוון גדלים

מזוודה מעוצבת לכלי מעבדה

משקפי מגן מתכווננות

צלחת פטרי פלסטיק

072-211-55-80

פתח תקוה, מחוז המרכז, ישראל

©2018  שיגעון המדעים