top of page

מבחנות זכוכית

מבחנות פלסטיק

מתקן מבחנה אדום, מבחנות פלסטיק

מתקן מבחנה שקוף, מבחנות 10-15 מ"ל

ארלנמייר

ארלנמייר זכוכית 500 מ"ל

ארלנמייר זכוכית 50-1000 מ"ל

ארלנמייר, אביק זכוכית

ארלנמייר פלסטיק 50- 1000מ"ל

אביק זכוכית 250-500 מ"ל

כוס כימית

כוס כימית 100-1000 מ"ל

כוסות כימיים פלסטיק 50- 1000 מ"ל

כוס כימית פלסטיק 500 מ"ל

כוס כימית זכוכית 1000 מ"ל

כוס כימית זכוכית 250 מ"ל

משורות

משורה זכוכית 250-500 מ"ל

משורה זכוכית 1000 מ"ל

משורה פלסטיק 10-1000 מ"ל

משורה פלסטיק 25 מ"ל

משורה פלסטיק 10-1000 מ"ל

אביזרים שונים

זכוכית מגדלת מגוון גדלים

מזוודה מעוצבת לכלי מעבדה

משקפי מגן מתכווננות

צלחת פטרי פלסטיק

בשיגעון המדעים מגוון ערכות מדע לילדים סקרנים וכלי מעבדה לחוויית מדע אמיתית אצליכם בבית, ערכות מדע להפעלה עצמית של ימי הולדת אירועים ביתיים ועוד סדנאות אונליין בזום  חוגים וקייטנות דיגיטליות המדע מגיע אליכם הביתה.

bottom of page